<

 

KÜNYE

Yazar – Yönetmen  :

Dervis Zaim

Oyuncular:

Ali Coban • Shepherd Ali • Ali Özel

Mustafa Coban • Shepherd Mustafa • Mustafa Salman

Ramazan (Takmaz) Coban • Shepherd Ramazan (Takmaz) • Ramazan Bayar

Yapımcı:

Dervis Zaim

Uygulayıcı Yapımcı :

Emre Oskay

Yardımcı Yapımcı  :

Marsel Kalvo

Kurgu  :

Aylin Zoi Tinel

Kamera  :

Taner Tokgöz • Engin Örsel •Osman Nuri İyem

Ali Tansu Turhan • Alican Muhittin Dilege • Çağdaş Yıldırım

Ses Kayıt  :

Mustafa Bölükbaşı • Dinos Kittou •Özgür Özden

Ses Tasarım :

Burak Topalakçı

Dijital Proje Artist  :

Volkan Duran

Sarten sponsorluğı ile

KKTC Cumhurbaşkanlığı katkıları ile

Sinopsis

Burdura bağlı Hasanpaşa köyünde; her yıl bir çoban yarışması düzenleme  geleneği vardır. Bu geleneğe göre çobanlar sürüleriyle beraber teker teker küçük bir su birikintisine girmekte ve suyu peşlerindeki koyunlarıyla birlikte kesintisiz ve hızlı biçimde geçmektedirler. Suyu sürüsüyle beraber tereddütsüz, hızlı ve seri geçen çoban yarışmada birinciliği kazanmaktadır.  Takmaz lakaplı yaşlı çoban son sekiz yılın duayen şampiyonudur.
Takmaz ve köydeki genç çobanlar çoban yarışmasında koyunların postunu boyamak için kırmızı renkli bir kayadan aldıkları parçaları elemekte, toz boya elde etmektedirler.  Ancak gelecek yıllarda kırmızı renkli kayalardan bulmak zorlaşacağa benzemektedir. Çünkü büyük bir bir maden şirketi köy etrafındaki kırmızı kayaların olduğu yerde dev bir mermer ocağı açmıştır.   Ali adlı genç çoban şehirdeki bir nalburdan kırmızı toz boya alır. Köylü o yılki yarışmada koyunlarını Alinin şehirden getirdiği hazır boya ile boyar. Ancak Ali yarışta yine dereceye girememiştir. Çobanlıktan bezen Ali yakınlardaki mermer ocağında şoför olarak iş bulur.
Ali mermer ocağındaki patronu ile bir geyik avına çıkar. Patronu avda vurduğu geyiğin boynuzlarını alır. Ali hayvanın boynuzlarının alınmasından rahatsız olur. Dolayısyla hayvanın yeniden bir bütün olarak dünyaya gelmesi için tahtadan boynuzlar yaptırır. Tahtadan yaptırdığı geyik boynuzlarını, geyiğin ölüsünün olduğu yere bırakır. Geri dönerken yolda tesadüfen kırmızı renkli bir kaya parçası bulur. Bulduğu kaya parçası bundan sonraki yarışlarda koyunlarını boyamalarını sağlayacak  kırmızı boyayı onlara sağlayacaktır.

Yönetmen Görüşü
Anadolunun ortasında bir köyde doğduğunuzu ve hayatınız boyunca çobanlıkla uğraştığınızı hayal edin. Modern hayatın köye girmesinden önce o köyde yaşayan bir çoban için senenin iki önemli anı önemli olurdu. Bu anlardan biri çobanın sürüsüyle ilkbaharda yaylaya çıktığı zaman; öteki de sürüyle beraber sonbaharın başında yayladan köye indiği zamandı. Çobanlar eski dönemlerde sürüleriyle beraber sonbaharın başında yayladan köye tekrar indikleri zaman, sürülerini (Prof Metin And’ın deyişi ile) bir ‘arındırma’ merasiminden geçirirlermiş. Koyun yıkama şenliği adı verilen bu ‘arındırma’ seremonisi halen Burdur’a bağlı Hasanpaşa adlı bir köyde devam ediyor. Ben bu seremoniyi, geç kapitalist dönemde doğa ile ilişkisine eskisi ile kıyaslandığı zaman mesafe koymuş insanoğlu için bir eskiyi hatırlama ritüeli olarak bakma taraftarıyım. Filmin birçok safhası ve unsuru bu anlayış ile oluşturuldu.
Bu koyun yıkama yarışması seremonisinin modernizmin baskısı nedeniyle yavaş yavaş uygulanamayacağını hayal edin. ‘Devir’ filminin çekildiği Hasanpaşa köyünde yaşayan ve gerçek birer çoban olan oyuncular (ve karakterler); kurmaca olan filmin yapısı içinde işte böyle hissediyorlar. Çünkü filmin kurmaca dünyası içinde, çobanlar koyun yıkama seremonisi öncesinde kırmızı renkli bir kayadan aldıkları parçaları toz haline getirip o toz ile koyunlarını boyuyorlar. Ne yazık ki, kırmızı kayanın bulunduğu arazi bir maden şirketi tarafından yenilerde ticari amaçla işletilmeye başlanmış, dolayısıyla arazideki kırmızı kayalar yokolmaya yüztutmuştur. Çobanlar koyun yıkama şenliği için gereken bu kırmızı kayayı eskisi gibi bulamayacaklarını anlayınca kayayı köy etrafında başka yerlerde aramaya başlarlar. Bu arayışı başlatan yaşlı bir çobandır. Ama yaşlı çobanın amacı sadece kırmızı kaya bulmak değildir. Yaşlı çoban genç çobanların koyun yıkama yarışmasını, ‘acaba bu yıl kim birinci gelecek?’ anlayışına indirgemeye başladıklarını farketmiştir. Ona göre bu anlayış hayatı şekillendirmek için verimli bir anlayış değildir. Koyun yıkama şenliği olsun koyunları kırmızıya boyama ritüeli olsun bütün bunlar aslında doğayla günümüzdekinden daha başka türlü bir ilişki kurmak ve unutulmuş insani değerleri teneffüs etmek için lazımdır.
Bu film, inançlarıyla modern dünya arasında kalmış, nereye ait olduklarını öğrenmek veya öğretmek için mücadele veren çobanların yaşadığı tuhaf, komik, zaman zaman trajik dünyayı ele alıyor. Filmin; belgesel tarzıyla kurmacayı ve fantastik unsurları kullanış biçimi sinemaya farklı bir yaklaşım getirmeyi amaçlıyor. Son olarak tarihsel ve kültürel kaynaklar konusunda bir noktayı da söylediklerime eklemek yararlı olacaktır. Devir’in daha önce yaptığım filmlerin gelenekten yararlanma eğilimini, bu kez farklı bir biçimde ve çerçevede devam ettiren bir film olduğunu sanıyorum.