Business Name

ENGLISH

Kitapları

Ares Harikalar Diyarında Yirmidördüncü Bölüm Yirmiüç Nisandan beş Mayısa kadarki oniki günlük sürede zaman çok yavaş aktı. Yavaş aktı çünkü …

Makaleleri

Odaklandığın Şey Gerçeğindir: Türkiye Sineması, Alüvyonik Türk Sineması ve Uluslararası Kabul Giriş Yazı, Türkiye sinemasının seksenli, doksanlı ve ikibinli yıllarda …